Home

Vereniging van Pensioenjuristen (VvPj)
VvPj heeft als doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening van het pensioenrecht. Dit doet de vereniging door diverse activiteiten te organiseren van voor haar leden. Bij de vereniging is een onderzoeksmedewerker werkzaam. Deze levert in samenwerking met de leden van een vereniging een bijdrage aan de ontwikkeling van het pensioenrecht. De vereniging kent verschillende werkgroepen waaraan leden kunnen deelnemen met als doel het opstellen van publicaties. Meer informatie over de activiteiten van de vereniging staat op de pagina ‘Vereniging‘.

Het lidmaatschap staat open voor degenen die de gecertificeerde titel van CPL (voor pensioenjuristen) of CPC (voor pensioenconsultants) hebben behaald. Om deze titel te behalen, moet men de Leergang Pensioenrecht van de VU Law Academy met succes hebben afgerond. Om de titel te behouden, moet men voldoen aan een aantal eisen. Deze worden bepaald door een onafhankelijk instituut. Meer informatie over de eisen staat hier.

Bent u titelhouder CPL/CPC en wilt u zich registreren? Of bent u op zoek naar een deskundige pensioenjurist of pensioenconsultant? Ga dan naar het register op de pagina Register of klik op de linker button.