Titel

De titel CPL (Certified Pension Lawyer) en de titel CPC (Certified Pension Consultant) zijn ingeschreven in het Benelux-merken bureau en als zodanig privaatrechtelijk beschermd tegen inbreuken. De titel wordt verkregen door het met succes afronden van de Leergang Pensioenrecht. Voor meer informatie daarover zie de pagina ‘opleiding’.

Eigendom
Het `eigendom` van de titels ligt bij de Stichting Permanente Opleiding Pensioenjuristen, hierna SPOP. De regels ten aanzien van de verwerving en het behoud van de titels en ten aanzien van opneming in het register CPL of CPC staan hier: Regels bij titel
De overige activiteiten van deze stichting zijn:

  • de eisen vaststellen waaraan de houder van de titel CPL of CPC dient te voldoen t.a.v. permanente educatie. Zie de pagina Titel CPL / CPC.Meer bijzonderheden over de voorwaarden van SPOP over de titel staan hier: beleid-spop-punten-vanaf-2017
  • de jaarlijkse opvraag bij de titelhouder om een overzicht te verstrekken van de gevolgde cursussen en andere werkzaamheden die in aanmerking komen voor toekenning van PE-punten.
  • de toekenning o.b.v. deze opgave van PE-punten.
  • PE punten

Heb je vragen over de stichting?
Stuur dan een mail aan: spop.rechten@vu.nl.

Inning SPOP-bijdrage
VvPj int jaarlijks op verzoek van de stichting de SPOP-bijdrage (€ 50).

Register
VvPj houdt op verzoek van de stichting een openbaar register bij van titelhouders CPL/CPC. Titelhouders kunnen zich daarvoor inschrijven via de pagina Register.

VvPj en SPOP
Het bestuur van VvPj draagt geen verantwoordelijkheid voor de activiteiten van de stichting.