Publicaties

Kronieken Pensioenrechtspraak VvPj

De reeks kronieken kent inmiddels acht publicaties. Dit zijn ze:

Kroniek Pensioenrechtspraak 2019
Kroniek Pensioenrechtspraak 2018
Kroniek Pensioenrechtspraak 2017
Kroniek Pensioenrechtspraak 2016
Kroniek Pensioenrechtspraak 2015
Kroniek Pensioenrechtspraak 2014
Kroniek Pensioenrechtspraak 2013
Kroniek Pensioenrechtspraak 2012

25 juni 2018: VvpJ stelt VvPj Knelpunten Top 3 vast

Op 25 juni 2018 heeft VvPj vastgesteld wat op dit moment de belangrijkste pensioenknelpunten zijn in de pensioenpraktijk. De knelpunten staan in deze presentatie: VvPj Knelpunten Top 3 2018. Uit deze knelpunten zijn de drie belangrijkste knelpunten geslecteerd waarover VvPj een publicatie zal schrijven. Zodra deze gereed is, zal die op deze website worden gepubliceerd.

8 maart 2018: VvPj publiceert Kroniek Pensioenrechtspraak 2017

Tijdens het jaarcongres heeft VvPj voor al weer de zesde maal haar overzicht van de belangrijkste uitspraken op pensioengebied gepubliceerd. Dit is de kroniek:Pensioenrechtspraak 2017.epub

16 februari 2017: Kroniek Pensioenrechtspraak 2016

Met trots presenteert VvPj hierbij voor de de vijfde keer het jaarlijkse overzicht van de belangrijkste uitspraken op het gebied van pensioenrecht in het vorige jaar: de Kroniek Pensioenrechtspraak 2016. Voor niet-leden is de kroniek binnenkort verkrijgbaar via het secretariaat voor € 12,50. Dit is de kroniek: Kroniek Pensioenrechtspraak 2016. Op onderstaande foto overhandigt de wetenschappelijk medewerker de kroniek aan leden die recentelijk zijn toegetreden tot de vereniging. De overhandiging vond plaats op 16 februari 2017 tijdens het jaarcongres van de vereniging.

Voor leden staat een E-readerversie van de laatste kroniek op de pagina Ledennieuws.

12 februari 2016: VvPj publiceert aanbevelingen tot wijziging wetsvoorstel WOR
Op 23 december 2015 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel houdt verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad over de arbeidsvoorwaarde pensioen. Op 12 februari 2016 heeft VvPj aanbevelingen gepubliceerd n.a.v. het wetsvoorstel. De kamerleden kunnen deze aanbevelingen betrekken bij het bepalen van hun standpunt t.a.v. het wetsvoorstel. De aanbevelingen zijn opgesteld door enige leden van VvPj. Het bestuur van VvPj is trots op de inzet van de leden die binnen relatief korte tijd hebben samengewerkt bij de totstandkoming van deze aanbevelingen. Dit zijn de aanbevelingen: Aanbevelingen

4 juli 2015: VvPj reageert op Wetsvoorstel APF
Op 4 juli 2015 heeft VvPj gereageerd op het Wetsvoorstel APF. Dit is de reactie: Voorstel APF door VvPj

14 oktober 2014: VvPj overhandigt pre-advies aan Staatssecretaris Kleinsma
Op 14 oktober 2014 heeft Staatssecretaris Kleinsma van SZW per brief de Tweede Kamer geïnformeerd over haar voornemen om de WOR aan te passen. De aanpassing strekt onder meer ertoe om de OR ook instemmingsrecht te geven bij een voorgenomen werkgeversbesluit over een pensioenregeling die is ondergebracht bij een pensioenfonds.De vereniging is verheugd met deze ontwikkeling. Hiermee zal namelijk worden voorzien in een wettelijke lacune waarop de vereniging eerder heeft gewezen in het uitgebracht pre-advies.Zie hiervoor het nieuwsbericht op de pagina “Nieuws”.

De inhoudsopgave van het pre-advies kunt u hieronder lezen.
hier. Het pre-advies is te bestellen bij het secretariaat (zie onder contact) en kost voor leden € 5,– en voor niet leden € 25,–.

Gepubliceerde berichten van vóór 14 oktober 2014 worden op deze site niet meer vermeld.