De vereniging VvPj

VvPJ onderscheidt zich doordat zij het debat over juridisch-inhoudelijke pensioenonderwerpen wil stimuleren en ontwikkelen.

  • VvPj organiseert voor haar leden ongeveer vier keer per jaar een lunchbijeenkomst, de zogenaamde VvPj-pensioenlunch. Tijdens de lunch zal een van te voren toegezonden casus op het gebied van Pensioenrecht worden behandeld.
  • VvPj organiseert jaarlijks een congres om het pensioenjuridische geheugen op te frissen.
  • VvPj heeft een onderzoeksmedewerker. Deze heeft als taak om in samenwerking met de leden zorg te dragen voor de totstandkoming van de publicaties van VvPj.
  • VvPj facilieert korting op bepaalde lezingen, zoals op deelname aan de lezingen Pensioenactualiteiten aan de VU (voor VvPj-leden geldt een kortingsregeling).

De vereniging kent op dit moment circa 280 leden afkomstig uit de verschillende sectoren die te maken hebben met pensioenrecht (pensioenfondsen, pensioenuitvoeringsorganen, verzekeraars/PPI’s, advocatuur, consultancy en overheid). De activiteiten van de vereniging vinden plaats onder verantwoordelijkheid van het bestuur dat daarover verantwoording verschuldigd is aan de leden. Leden ontvangen ieder jaar een actuele ledenlijst t.b.v. het vergemakkelijken van onderlinge contacten.De statuten staan hier: Statuten VvPj 6 maart 2019

De eerstvolgende activiteit (ongewijzigd)Pensioenlunch VvPj 18 maart 2020 (gaat niet door; lees de update onder ‘ berichten voor leden’).
Leden kunnen meer bijzonderheden hierover lezen onder ‘agenda’.

 

 

Beschik je over de titel CPL of CPC en wil je je aansluiten bij deze club van enthousiaste professionals? Meld je dan aan! Vul het inschrijfformulier in en mail het of stuur het op naar het secretariaat. De contactgegevens staan op de pagina Contact. Het inschrijfformulier staat hier. De contributie bedraagt € 190,– per kalenderjaar.