Archive | Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Kom allemaal naar de ALV en de pensioenrechtlunch van 26 juni 2019(incl. bijlagen)

Op woensdag 26 juni is de volgende pensioenrechtlunch met daarvóór de algemene ledenvergadering (ALV) waarvoor we je uitnodigen. Tijdens de ALV zal o.a. de bestuurswissel ter sprake komen. De agenda is als volgt:

1. Opening door dhr. A. van Marwijk Kooy
2. Vaststellen notulen van de extra ALV van 10 januari 2019 (de concept notulen van 10 januari 2019 worden nog nagestuurd)
3. Bespreking Jaarstukken 2018
4. Verslag van de kascommissie ter zake haar onderzoek naar de rekening en verantwoording van het bestuur
5. Vaststellen van de contributie voor 2020
6. Vaststellen van de begroting voor 2020
7. Goedkeuren Jaarstukken 2018
8. Benoeming twee nieuwe bestuurders (de statutaire maximale zittingstermijn van de huidige bestuurders Saskia Mevissen en Lex van Blaauwen loopt namelijk af). Het bestuur draagt Derya Akbiyik-Gunaydin voor als bestuurder van de vereniging voor 3 jaar. Derya is thans manager Juridische Zaken bij Pensioenfonds Achmea. Het bestuur hoopt vóór 26 juni a.s. ook nog een tweede persoon te kunnen voordragen. Als die voordracht er is, dan zal die per mail aan de leden bekend worden gemaakt.
9. Sluiting.

Dit zijn de stukken die ook per mail zijn toegestuurd:
VvPj verslag ALV
VvPj Jaarverslag 2018

Daarna volgt de Pensioenrechtlunch.De sprekers en het onderwerp voor de pensioenrechtlunch zijn:
Onderwerp: “Individuele bezwaarrecht vs. collectief belang”, in relatie tot waardeoverdrachten”
Sprekers : Marianne van Gelder werkzaam bij PGGM & Laurie Kuijpers werkzaam bij Loyens & Loeff

Het totale programma ziet er als volgt uit:
11.00-11.15 Ontvangst met koffie
11.15-12.00 ALV
12.00-13.00 Pensioenrechtlunch – Let op: dit tijdstip is anders dan jullie gewend zijn

Je kunt je alvast opgeven via secretariaat@vvpj.nl.

0