Home

Vereniging van Pensioenjuristen

Bijna geen vakgebied is zo dynamisch als het pensioenrecht! Er is sprake van belangrijke op elkaar snel volgende wijzigingen. Bijvoorbeeld op het gebied van gelijke behandeling en fiscale wet- en regelgeving en de Pensioenwet. De discussie over het pensioen van de toekomst gaat door. Het is voor werkgevers, werknemers en pensioenuitvoerders welhaast ondoenlijk om alle ontwikkelingen bij te houden. Daarvoor zijn er gelukkig pensioenjuristen.

Titel CPC/CPL
Sinds 2001 bestaat er een groep van gecertificeerde pensioenjuristen en pensioenconsultants die al deze ontwikkelingen op de voet volgen, interpreteren en implementeren. De pensioenjuristen dragen de titel CPL, de pensioenconsultants de titel CPC. Om de titel te verwerven en te behouden, moet men aan een groot aantal eisen voldoen. Meer informatie over de vereisten staat hier: Titel CPL

Register
Een aantal vooraanstaande pensioenjuristen en -consultants hebben zich ingeschreven in een register. Het register vormt voor opdrachtgevers op zoek naar een pensioenjurist of -consultant een goede bron. U kunt het register raadplegen op de pagina Register. Houders van de titel CPL / CPC kunnen zich op die pagina ook aanmelden voor het register. Het register is opgesteld onder verantwoordelijkheid van SPOP. Meer informatie over SPOP staat hier: SPOP

Vereniging van Pensioenjuristen
Bij de vereniging is een onderzoeksmedewerker werkzaam die met de leden van een vereniging een bijdrage levert aan de ontwikkeling van het pensioenrecht. De vereniging kent verschillende werkgroepen waaraan leden kunnen deelnemen met als doel het opstellen van publicaties.