Home

Vereniging van Pensioenjuristen (VvPj)
VvPj heeft als doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening van het pensioenrecht door het organiseren van diverse activiteiten voor haar leden. Bij de vereniging is een onderzoeksmedewerker werkzaam die met de leden van een vereniging een bijdrage levert aan de ontwikkeling van het pensioenrecht. De vereniging kent verschillende werkgroepen waaraan leden kunnen deelnemen met als doel het opstellen van publicaties. Meer informatie over de activiteiten van de vereniging staat op de pagina ‘De vereniging VvPj’.

Titel CPL/CPC
Sinds 2001 bestaat er een groep van gecertificeerde pensioenjuristen en pensioenconsultants die al deze ontwikkelingen op de voet volgen, interpreteren en implementeren. De pensioenjuristen dragen de titel CPL, de pensioenconsultants de titel CPC. Om de titel te verwerven en te behouden, moet men aan een groot aantal eisen voldoen. Meer informatie over de vereisten staat hier: beleid-spop-punten-vanaf-2017.

Stichting Permanente Opleiding Pensioenjuristen (SPOP)
SPOP gaat over de regels ten aanzien van het verwerven en het behoud van de titel CPL of CPC. Houders van de titel CPL / CPC kunnen zich ook aanmelden voor een register van pensioenjuristen en pensioenconsultanten. Een aantal vooraanstaande pensioenjuristen en -consultants hebben zich ingeschreven in het register. Het register vormt voor opdrachtgevers op zoek naar een pensioenjurist of -consultant een goede bron. U kunt het register raadplegen op de pagina SPOP-Register. Het register is opgesteld onder verantwoordelijkheid van SPOP. SPOP is een afzonderlijke instantie waarover het bestuur van VvPj geen zeggenschap heeft. Meer informatie over SPOP staat hier: SPOP.